Madame Lysiane

Madame Lysiane

Oil on canvas
Size 70 x 90cm